Komplikacje podczas transportu zwłok

Największe komplikacje, jakie mogą wystąpić podczas transportu zwłok

Transport zwłok z zagranicy jest dość skomplikowanym tematem. Kiedy zaczynamy się w niego zagłębiać, w głowie mogą się pojawić pytania co może pójść nie tak oraz jakie komplikacje mogą się pojawić? Dlatego poniżej przedstawiamy spis najczęściej spotykanych trudności oraz podpowiadamy, co zrobić w określonej sytuacji.

Problem z uzyskaniem pozwolenia na transport zwłok

W celu sprowadzenia zwłok na teren Polski należy uzyskać dwa dokumenty:

  • zezwolenie starosty odpowiedzialnego za teren, na którym zwłoki mają być pochowane, które ono wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym,
  • zaświadczenie polskiego konsula, wydane po przedstawieniu pozwolenia stwierdzającego, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli któryś z wyżej wymienionych dokumentów nie zostanie uzyskany, przewóz zwłok na teren Polski nie będzie możliwy.

Zgon spowodowany chorobą zakaźną

Aby przewieźć ciało osoby zmarłej do Polski, trzeba uzyskać szereg pozwoleń. Jednak jeżeli do zgonu doszło z powodu choroby zakaźnej takiej jak: cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna czy żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne, to wtedy pozwolenie na przewóz ciała nie zostanie wydane przez dwa lata od zgonu.

Jeżeli w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym nie ma dokładnie określonej przyczyny śmierci należy składając wniosek o zezwolenie na przewóz ciała lub szczątków dołączyć dokument urzędowy, który stwierdza wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej z wyżej wymienionego wykazu przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia

Największe komplikacje, jakie mogą wystąpić podczas transportu zwłok

Koszty związane z przewozem

 

Sprowadzając zwłoki spoza granic, należy liczyć się ze sporymi kosztami takiego przedsięwzięcia. Bardzo drogie są szczególnie specjalne trumny przystosowane np. do przewozu ciała samolotem. Nie każdy może pozwolić sobie na taki wydatek.

Tańszą opcją przewiezienia szczątków jest ich kremacja. Wtedy koszty przewozu zdecydowanie maleją. W niektórych przypadkach po spełnieniu szeregu wymagań możemy samodzielnie przewieźć zwłoki np. na pokładzie samolotu.

Sprostanie wymogom sanitarnym

 

Transport zwłok w prawie polskim obłożony jest szeregiem wymagań sanitarnych, które muszą zostać spełnione. Nie odpowiada za to oczywiście klient, ale żeby uniknąć stresu, w oczekiwaniu na sprowadzenie zwłok bliskich należy mądrze wybrać firmę, która sprowadzi zwłoki naszych bliskich.

Nasza firma od lat zajmuje się przewozem zwłok i posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę dzięki, którym unikamy wielu przeszkód w tym trudnym czasie.

Potrzebujesz pomocy?

Oceń usługę!
Call Now Button