Transport zwłok na Ukrainę — o czym należy wiedzieć?

transport zwłok na Ukrainę
Oceń to!

Transport zwłok stanowi dość nieprzyjemny temat, szczególnie dla rodziny zmarłego. Jednak czasami jest to konieczność, aby móc pożegnać zmarłego na swojej ziemi, w ojczystym kraju. Jak się do tego przygotować? Od czego zacząć? Co warto wiedzieć? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania i nie tylko.

Rodzaje transportu, procedury i wymogi

Na początek musimy wiedzieć, że jest kilka dróg transportu ciała zmarłej osoby. Transport odbywać się może: drogą lądową, lotniczą i morską. Warunki transportu muszą spełniać odpowiednie wymogi sanitarne. W przypadku przewozu poza granice Polski, potrzebne są specjalne pozwolenia na transport zwłok na Ukrainę.

Pozwolenie musi być między innymi od władz kraju, w którym szczątki mają zostać pochowane. Pozwolenia i dokumenty, mają stwierdzić, że nie ma żadnych przeszkód do pochowania czy wwiezienia zwłok na terytorium konkretnego kraju. Przykładowo na przywóz szczątków do Polski wymagane jest posiadanie pozwolenia od Polskiego konsula w państwie, z którego nastąpić ma wywóz oraz od właściwego Starosty, który swoją decyzję konsultuje z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. Musi zostać stwierdzony brak przeszkód do transportu oraz pochówku w Polsce

transport zwłok na ukrainę

Kto może dostać oraz ubiegać się o takie pozwolenie?

O pozwolenie ubiegać się może między innymi: małżonek osoby zmarłej, krewny zstępny w linii prostej (dziecko, wnuk, prawnuk), krewny wstępny w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowat w linii prostej do pierwszego stopnia, czy też osoba dobrowolnie się do tego zobowiązująca.

Jakie można napotkać przeciwności?

W przypadku zakażenia jedną z chorób, takich jak: cholera, dur wysypkowy, riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne uzyskanie pozwolenia może być utrudnione lub w ogóle niemożliwe . W przypadku jeśli przyczyna zgonu jest nieokreślona, do wniosku dołącza się dokument stwierdzający wykluczenie wyżej wymienionych chorób zakaźnych,

Jak to wygląda w praktyce?

Ze względu na różnorodność przepisów oraz wymogów kraju z którego transportujemy ciało lub prochy ludzkie, niewątpliwie najlepszym rozwiązaniem będzie powierzyć całość procesu firmie, która specjalizuje się w przewożeniu zmarłych między granicami. Firmy takie zajmują się niezbędną dokumentacją, pozwoleniami i zapewniają ubezpieczenie. Niektóre zajmują się również organizacją pogrzebu już za granicą, dopasowując się do kultury oraz stylu tego typu obrzędów. Przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem zmarłych zapewniają kompleksową usługę, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych. Biorąc pod uwagę ilość formalności jakie należy dopełnić, sprowadzając ciało bliskiej osoby do Polski lub w przypadku transportu poza granice kraju jest to na pewno duże wsparcie.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń teraz