transport zwłok na Ukrainę

Transport zwłok na Ukrainę — o czym należy wiedzieć?

Transport zwłok stanowi dość nieprzyjemny temat, szczególnie dla rodziny zmarłego. Jednak czasami jest to konieczność, aby móc pożegnać zmarłego na swojej ziemi, w ojczystym kraju. Jak się do tego przygotować? Od czego zacząć? Co warto wiedzieć? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania i nie tylko.

Rodzaje transportu, procedury i wymogi

Na początek musimy wiedzieć, że jest kilka dróg transportu ciała zmarłej osoby. Transport odbywać się może: drogą lądową, lotniczą i morską. Warunki transportu muszą spełniać odpowiednie wymogi sanitarne. W przypadku przewozu poza granice Polski, potrzebne są specjalne pozwolenia na transport zwłok na Ukrainę.

Pozwolenie musi być między innymi od władz kraju, w którym szczątki mają zostać pochowane. Pozwolenia i dokumenty, mają stwierdzić, że nie ma żadnych przeszkód do pochowania czy wwiezienia zwłok na terytorium konkretnego kraju. Przykładowo na przywóz szczątków do Polski wymagane jest posiadanie pozwolenia od Polskiego konsula w państwie, z którego nastąpić ma wywóz oraz od właściwego Starosty, który swoją decyzję konsultuje z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. Musi zostać stwierdzony brak przeszkód do transportu oraz pochówku w Polsce

transport zwłok na ukrainę

Kto może dostać oraz ubiegać się o takie pozwolenie?

O pozwolenie ubiegać się może między innymi: małżonek osoby zmarłej, krewny zstępny w linii prostej (dziecko, wnuk, prawnuk), krewny wstępny w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowat w linii prostej do pierwszego stopnia, czy też osoba dobrowolnie się do tego zobowiązująca.

Jakie można napotkać przeciwności?

W przypadku zakażenia jedną z chorób, takich jak: cholera, dur wysypkowy, riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne uzyskanie pozwolenia może być utrudnione lub w ogóle niemożliwe . W przypadku jeśli przyczyna zgonu jest nieokreślona, do wniosku dołącza się dokument stwierdzający wykluczenie wyżej wymienionych chorób zakaźnych,

Jak to wygląda w praktyce?

Ze względu na różnorodność przepisów oraz wymogów kraju z którego transportujemy ciało lub prochy ludzkie, niewątpliwie najlepszym rozwiązaniem będzie powierzyć całość procesu firmie, która specjalizuje się w przewożeniu zmarłych między granicami. Firmy takie zajmują się niezbędną dokumentacją, pozwoleniami i zapewniają ubezpieczenie. Niektóre zajmują się również organizacją pogrzebu już za granicą, dopasowując się do kultury oraz stylu tego typu obrzędów. Przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem zmarłych zapewniają kompleksową usługę, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych. Biorąc pod uwagę ilość formalności jakie należy dopełnić, sprowadzając ciało bliskiej osoby do Polski lub w przypadku transportu poza granice kraju jest to na pewno duże wsparcie.

Potrzebujesz pomocy?

Oceń usługę!
Call Now Button