Transport zwłok na terenie kraju a z zagranicy

Śmierć to nieodłączny element ludzkiego życia. Wiemy, że kiedyś ona nastąpi, jednak mimo wszystko, gdy umiera ktoś bliski naszemu sercu, czujemy żal, smutek, a czasem również gniew. To ciężkie i trudne doświadczenie, które wiąże się z koniecznością zorganizowania pochówku, symbolu upamiętnienia i pożegnania tej osoby. Kiedy przygotowujemy uroczystość pogrzebową, należy pamiętać o kilku sprawach, a jedną z nich jest transport zwłok.

Różnice w przewozie zwłok na terenie kraju a z zagranicy

Transport z zagranicy

Transport zwłok z zagranicy wiąże się z szeregiem formalności, które należy dopełnić, aby uzyskać pozwolenie na przewóz ciała zmarłego.

Prawo to regulują:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami oraz w sprawie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich,
  • Konwencja Wiedeńska (art. 37),
  • Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Warunkiem koniecznym jest uzyskanie zezwolenia polskiego, właściwego terytorialnie starosty, działającego w porozumieniu z inspektorem sanitarnym oraz zaświadczenie polskiego konsula, wydane po ówczesnym przedstawieniu pozwolenia na przewóz zwłok na terytorium RP. Jeżeli któryś z wyżej wymienionych dokumentów nie zostanie uzyskany, przewóz zwłok na teren Polski nie będzie możliwy.

Transport na terenie Polski

W przypadku transportu zwłok na terenie kraju wymagane jest spełnienie odpowiednich warunków sanitarnych, a także zezwolenie na ich przewóz, jeżeli odległość do miejsca pochówku jest większa niż 60 km. Takie zezwolenie wydaje na wniosek inspektor sanitarny. Gdy konieczny jest transport ciała pociągiem, samolotem czy statkiem, wtedy uzyskanie zezwolenia jest konieczne, niezależnie od dystansu.

Wymogi sanitarne dotyczące transportu zwłok

Jak już wcześniej zauważono, przewóz ciała zmarłego wiąże się z szeregiem wymagań sanitarnych, które muszą zostać spełnione. Pojazdy, które zostały wyznaczone do tego celu, muszą być odpowiednio oznakowane, a kierowca winien być odizolowany od części przeznaczonej do przewozu zmarłego. Trumna bądź urna powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się oraz przypadkowym otwarciem. W karawanie, spełniającym wymogi prawne, muszą znaleźć się także środki dezynfekcyjne, jednorazowe rękawice ochronne oraz sprzęt myjąco-czyszczący, aby po każdym przewozie przeprowadzić dokładną dezynfekcję pojazdu.

Skorzystaj z pomocy doświadczonej firmy

W sytuacji, gdy nastąpi zgon bliskiej osoby i konieczne jest przetransportowanie jej ciała – należy zgłosić się do firmy, która specjalizuje się w tym zakresie. Dzięki temu możesz mieć pewność, że cały proces zostanie przeprowadzony we właściwej atmosferze, przy jednoczesnym poszanowaniu zmarłego oraz polskiego i międzynarodowego prawa. Nasza firma od lat zajmuje się przewozem zwłok i posiada niezbędne doświadczenie oraz wiedzę, dlatego powierzając nam to zadanie, mogą być Państwo pewni profesjonalizmu podczas wykonywania usługi oraz pełnego zrozumienia i współczucia.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi usługami!

Potrzebujesz pomocy?

Oceń usługę!
Call Now Button