Transport zwłok z Anglii do Polski

Jak wygląda proces transportu zwłok z Anglii do Polski?

Przewiezienie ciała osoby zmarłej z Anglii do Polski to procedura, która wbrew pozorom nie jest nad wyraz skomplikowana. Usługę transportu zwłok z zagranicy do kraju ojczystego świadczą zakłady pogrzebowe, które sprawują kontrolę nad całym procesem i dbają o to, by wszystkie formalności zostały dopełnione zgodnie z panującymi normami. Warto podkreślić, iż domy pogrzebowe współpracują z konsulatami, co dodatkowo usprawnia przebieg transportu.

Jak wyglądają procedury, związane z transportem zwłok?

transport zwłok z Anglii do Polski Uprawnionymi osobami, które mogą złożyć wniosek o sprowadzenie ciała z zagranicy są krewni osoby zmarłej, których stosunki utrzymują się do czwartego stopnia pokrewieństwa. Na początku należy wystąpić o zgodę starosty lub prezydenta miasta, w którym osoba zmarła ma zostać pochowana. Zgodę powinniśmy otrzymać w przeciągu trzech dni — w tym czasie uzyskuje się decyzje od innych instytucji, między innymi sanepidu. Oświadczenie należy przekazać do właściwego polskiego urzędu konsularnego, znajdującego się w Anglii. Na podstawie decyzji wydanej przez polskiego konsula, sporządzane jest zaświadczenie na przewóz zwłok. Pobierana jest opłata, która w Anglii wynosi około 40 GBP. Przed wyjazdem trumny z Anglii odbywają się tam wszelkie obrządki, które są związane z religii osoby zmarłej oraz na życzenie rodziny balsamowanie ciała.

Jakie dokumenty są wymagane do transportu zwłok?

Aby zrealizować transport zwłok z Anglii do Polski należy pozyskać dokumenty, takie jak:

  • zezwolenie starostwa albo urzędu miasta na transport zwłok i pochowanie ich w Polsce;
  • angielską kartę zgonu;
  • angielski akt zgonu (death certificate lub interim death certificate);
  • zezwolenie władz lokalnych na przetransportowanie zwłok do Polski (out of England document);
  • zaświadczenie władz lokalnych, iż transport odbywa się zgodnie z prawem;
  • zaświadczenie medyczne oświadczające, iż zgon nie wystąpił w wyniku choroby zakaźnej;
  • zgodę konsula na przetransportowanie zwłok do Polski;
  • tłumaczenia niezbędnych dokumentów, wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Co wchodzi w skład usług zakładu pogrzebowego?

Zakłady pogrzebowe coraz częściej oferują transport zwłok z Anglii do Polski zachowując jednocześnie dopełnienie wszelkich formalności. Zapewniają otrzymanie koniecznej dokumentacji, wraz ze zgodą na przewiezienie ciała zmarłej osoby, aktem zgonu oraz zaświadczeniem medycznym. Dodatkowo, uzyskują tłumaczenie uwierzytelnione niezbędnych dokumentów. Przygotowują ciało, zapewniając także odpowiednią do transportu trumnę z metalowym wkładem. Transport zwłok może się odbyć drogą powietrzną lub lądową, a ciało zmarłej osoby zostanie dostarczone we wskazane miejsce.

Potrzebujesz pomocy?

Przeczytaj również:

Oceń usługę!
Call Now Button