nowa ustawa o cmentarzach2

Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych wchodzi w życie 1 czerwca 2023 roku, uchylając tym samym istniejącą do tej pory regulację z 31 stycznia 1959 roku. Ustawa ma w swoim założeniu uregulować prawo związane z pochówkami. Należy w tym miejscu podkreślić, że dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące pochówków są przestarzałe oraz często niedopasowane do współczesnych obyczajów. Zmiany, jakie zaszły od momentu ustanowienia bieżącego prawa, dotyczą również przepisów międzynarodowych oraz zwalczania chorób zakaźnych.

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych - obszary do zmian

Wśród głównych uwag odnoszących się do obecnej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych znajdują się:

 • częste kłopoty z ustaleniem właściwej osoby do stwierdzenia zgonu w sytuacji, gdy śmierć nastąpiła poza szpitalem;
 • nieprecyzyjne przepisy związane z likwidacją grobu lub cmentarza oraz rezerwacją miejsc na cmentarzach, a także prawem do organizacji pochówku;
 • brak regulacji prawnych związanych z pochówkiem poza terenami cmentarzy;
 • brak precyzyjnych przepisów regulujących funkcjonowanie firm pogrzebowych.

Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych - podstawowe założenia

Projekt nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma na celu kompleksową regulację prawa pośmiertnego, w tym między innymi zagadnienia takie jak stwierdzanie zgonów, ich dokumentowanie i rejestracja, grzebanie zmarłych, funkcjonowanie cmentarzy i firm pogrzebowych. Podstawowe założenia nowego projektu to między innymi:

 • regulacje związane z obecnie stosowanymi przepisami dotyczącymi cmentarzy, chowaniu zmarłych, cmentarzy wojennych oraz grobów weteranów wojennych;
 • ujednolicenie przepisów dotyczących stwierdzania zgonów;
 • utworzenie funkcji koronera;
 • wdrożenie elektronicznej karty zgonu;
 • doprecyzowanie przepisów związanych z prawem do organizacji pochówku, rezerwacji miejsc na cmentarzach oraz prawa do grobu;
 • uregulowanie przepisów dotyczących obchodzenia się ze zwłokami, prochami oraz szczątkami ludzkimi, głównie w zakresie organizacji pochówków poza cmentarzami i na morzu;
 • dopasowanie do współczesnych obyczajów i prawa międzynarodowego, przepisów związanych ze sprowadzaniem do Polski zwłok, prochów oraz szczątków ludzkich;
 • ujednolicenie prawa dotyczącego tworzenia i rozbudowywania cmentarzy;
 • zmiany w przepisach związanych z odległością miejsc grzebalnych od zabudowy;
 • regulacja działalności przedsiębiorców pogrzebowych poprzez rejestr firm branży funeralnej.

Międzynarodowy transport zwłok - nowe przepisy

Jedną z proponowanych przez ustawodawcę zmian w prawie jest ta dotycząca międzynarodowego transportu zwłok. Biorąc pod uwagę zwiększoną mobilność społeczeństwa w ostatnich latach oraz zaostrzone przepisy dotyczące chorób zakaźnych, obecnie istniejące przepisy są często niedopasowane do zmian społecznych, obyczajowych oraz technicznych, jakie zaszły od czasu ich wprowadzenia. Już od kilku lat w środowisku przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport zwłok toczą się rozmowy na temat konieczności zmian w przepisach dotyczących sprowadzania ciał oraz prochów ludzkich do Polski. Wedle wielu opinii, konieczne jest usprawnienie procedur oraz dopasowanie ich do przepisów europejskich. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych jest ważnym elementem systemu prawnego Polski i ma na celu zapewnienie godnego pochówku dla zmarłych oraz odpowiedniego funkcjonowania cmentarzy i zakładów pogrzebowych.

Potrzebujesz pomocy?

Przeczytaj również:

Oceń usługę!
Call Now Button