Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych

nowa ustawa o cmentarzach2

Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Na III kwartał 2021 roku, został wyznaczony termin przyjęcia przez radę ministrów nowego projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Ustawy, która ma w swoim założeniu, uregulować prawo związane z pochówkami. Należy w tym miejscu podkreślić, że obecnie istniejąca ustawa pochodzi z dnia 31 stycznia 1959 roku co sprawia, że dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące pochówków, są przestarzałe oraz często niedopasowane do współczesnych obyczajów. Zmiany jakie zaszły od momentu ustanowienia bieżącego prawa dotyczą również, przepisów międzynarodowych oraz zwalczania chorób zakaźnych.

Główne uwagi do obecnej ustawy to:

 • Częste kłopoty z ustaleniem właściwej osoby do stwierdzenia zgonu w sytuacji, gdy śmierć nastąpiła poza szpitalem;
 • Nieprecyzyjne przepisy związane z likwidacją grobu lub cmentarza oraz rezerwacją miejsc na cmentarzach, a także prawem do organizacji pochówku;
 • Brak regulacji prawnych związanych z pochówkiem poza terenami cmentarzy;
 • Brak precyzyjnych przepisów regulujących funkcjonowanie firm pogrzebowych.

Podstawowe założenia nowego projektu to m.in.:

 • Regulacje związane z obecnie stosowanymi przepisami dotyczącymi cmentarzy, chowaniu zmarłych, cmentarzy wojennych oraz grobów weteranów wojennych;
 • Ujednolicenie przepisów dotyczących stwierdzania zgonów;
 • Utworzenie funkcji koronera;
 • Wdrożenie elektronicznej karty zgonu;
 • Doprecyzowanie przepisów związanych z prawem do organizacji pochówku, rezerwacji miejsc na cmentarzach oraz prawa do grobu;
 • Uregulowanie przepisów dotyczących obchodzenia się ze zwłokami, prochami oraz szczątkami ludzkimi. Głównie w zakresie organizacji pochówków poza cmentarzami i na morzu;
 • Dopasowanie do współczesnych obyczajów i prawa międzynarodowego, przepisów związanych ze sprowadzaniem do Polski zwłok, prochów oraz szczątków ludzkich;
 • Ujednolicenie prawa dotyczącego tworzenia i rozbudowywania cmentarzy;
 • Zmiany w przepisach związanych z odległością miejsc grzebalnych od zabudowy;
 • Regulacja działalności przedsiębiorców pogrzebowych poprzez rejestr firm branży funeralnej.

Międzynarodowy transport zwłok - nowe przepisy

Jedną z proponowanych przez ustawodawcę zmian w prawie jest ta, dotycząca międzynarodowego transportu zwłok. Biorąc pod uwagę zwiększoną mobilność społeczeństwa w ostatnich latach oraz zaostrzone przepisy dotyczące chorób zakaźnych, obecnie istniejące przepisy są często niedopasowane do zmian społecznych, obyczajowych oraz technicznych jakie zaszły od czasu ich wprowadzenia. Już od kilku lat w środowisku przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport zwłok toczą się rozmowy na temat konieczności zmian w przepisach dotyczących sprowadzania ciał oraz prochów ludzkich do Polski. Wedle wielu opinii, konieczne jest usprawnienie procedur oraz dopasowanie ich do przepisów europejskich.

Zadzwoń teraz