Jak uzyskać akt zgonu

W przypadku śmierci bliskiej osoby pytanie jak uzyskać akt zgonu jest jednym z pierwszych pytań jakie zadają sobie rodziny osób zmarłych. Akt ten jest podstawowym, a jednocześnie najważniejszym dokumentem, który należy pozyskać po śmierci członka rodziny. W tym artykule opiszemy krok po kroku jak uzyskać ten dokument, kto może odebrać akt zgonu oraz jakie dokumenty potrzebne są do zgłoszenia śmierci.

Czym jest akt zgonu?

Akt zgonu jest dokumentem urzędowym wystawionym przez Urząd Stanu Cywilnego (USC). Jest to dokument oficjalnie potwierdzający śmieć danej osoby. Często mylony jest z kartą zgonu wystawianą przez lekarza stwierdzającego zgon jednak nie jest to to samo.

Jakie informacje zawiera?

 • imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe,
 • datę oraz miejsce urodzenia,
 • stan cywilny,
 • datę oraz miejsce urodzenia,
 • datę, godzinę oraz miejsce śmierci lub znalezienia zwłok,
 • imię, nazwisko oraz nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej,
 • imiona oraz nazwiska rodowe rodziców osoby zmarłej,
 • miejsce oraz datę sporządzenia odpisu,
 • pieczęć i podpis urzędnika

Akt zgonu – jak uzyskać?

Wniosek o akt zgonu składa się w urzędzie stanu cywilnego. Urzędnik wystawia dokument na podstawie karty zgonu wypisanej przez lekarza stwierdzającego śmierć lub w przypadku śledztwa prokuratorskiego lekarza przeprowadzającego sekcję zwłok. Śmierć rejestruje się zawsze w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu. Po zarejestrowaniu zgonu, składanie wniosku o akt zgonu możliwe jest w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.

Ważne: Według polskich przepisów, zgon należy zarejestrować w ciągu trzech dni od wystawienia karty zgonu przez lekarza lub w przypadku śmierci na skutek jednej z chorób zakaźnej wymienionej w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych w ciągu 24 godzin od momentu śmierci.

Kto może uzyskać akt zgonu?

Wniosek o odpis aktu zgonu może złożyć:

 • Współmałżonek osoby zmarłej
 • Pozostały członek rodziny osoby która zmarła
 • przedstawiciel ustawowy,
 • opiekun prawny,
 • pracownik opieki społecznej,
 • Pełnomocnik upoważniony przez członka rodziny.

Organizacja pochówku z reguły przypada członkom rodziny, jednak zdarzają się sytuacje w których osoba zmarła nie miała nikogo bliskiego. W takiej sytuacji również osoba obca może zająć się zarejestrowaniem śmierci w USC.

Akt zgonu potrzebne dokumenty

 • karta zgonu wystawiona przez lekarza,
 • dokument tożsamości osoby zmarłej,
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.
 • w przypadku rejestracji zgonu przez osobę upoważnioną, pełnomocnictwo otrzymane od członka rodziny.

W praktyce:

 1. W pierwszej kolejności odbieramy kartę zgonu wypisaną przez lekarza. W zależności od okoliczności oraz miejsca zgonu, może to być szpital, prokuratura, dom opieki w którym przebywała osoba do momentu śmierci lub jeżeli śmierć nastąpiła w domu, lekarz który przybył na miejsce wypiszę ją i zostawi mieszkańcom.
 2. Z kompletem dokumentów ( karta zgonu, dokument tożsamości osoby zmarłej, dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon) oraz jeżeli jest taka konieczność upoważnienie rodziny, udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego do miejsca zgonu.

Urzędnik u którego zgłaszamy zgon wystawi nam akt zgonu tego samego dnia.

Ile kosztuje odpis aktu zgonu?

W momencie rejestracji śmierci odpis aktu zgonu wydawany jest bezpłatnie i nie podlega opłacie skarbowej. W przypadku zamówienia kolejnych egzemplarzy, koszt każdego to 22 złote za akt zgonu skrócony lub 33 złote za akt zgonu zupełny. Jeśli zgon rejestrowany jest przez pełnomocnika należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Do czego potrzebny jest Akt zgonu?

Organizacja pogrzebu bliskiej osoby jest pierwszą ale nie jedyną formalnością do której dopełnienia akt zgonu jest niezbędnym dokumentem. Ponieważ jest formalnym dokumentem potwierdzającym fakt śmierci danej osoby, warto wiedzieć kiedy będzie konieczny. A są to sprawy takie jak:

 • umowy zmarłego które należy rozwiązać
 • sprawy spadkowe
 • oświadczenia podatkowe
 • zamykanie kont bankowych
 • ubezpieczenia
 • zgłoszenie w Twoim miejscu pracy – w sytuacji śmierci bliskiego członka rodziny, przysługuje Ci urlop okolicznościowy.

Akt zgonu online

Obecnie istnieje możliwość zamówienia aktów zgonu online. Jest to o tyle wygodnie rozwiązanie, że nie ma konieczności osobistego stawiania się w urzędzie stanu cywilnego, a wniosek możesz złożyć przez internet. Aby złożyć wniosek online niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, który można założyć w każdej chwili rejestrując się np. przez swój bank. Wniosek o papierowy akt zgonu złożysz online, a na swoją skrzynkę ePUAP otrzymasz elektroniczną wersję dokumentu. Po złożeniu wniosku otrzymasz również informację gdzie odebrać papierową formę Aktu.

Ważne: Od 1 stycznia 2023 roku karta zgonu może zostać przesłana przez lekarza lub placówkę medyczną elektronicznie do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego.

Akt-zgonu

Akt zgonu za granicą

Jeżeli zgon nastąpił za granicą, również trzeba uzyskać odpowiednie dokumenty. Pozyskanie kompletu wszystkich niezbędnych dokumentów pozwoli uniknąć późniejszych komplikacji przy załatwianiu wszelkich spraw, które często pozostają rodzinie po śmierci członka rodziny. Warto wiedzieć, że nie we wszystkich krajach dokument urzędowy, który otrzymamy będzie nazywał się aktem zgonu oraz nie zawsze otrzymamy go w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Przykłady:

 • Śmierć nastąpiła w Niemczech – W takiej sytuacji należy udać się do niemieckiego USC (Standesamt), gdzie otrzymamy dokument sterbeurkunde oraz na życzenie rodziny wielojęzyczny akt zgonu. Procedury i niezbędne dokumenty w przypadku zgonu w Niemczech są bardzo podobne do tych obowiązujących w Polsce.
 • Zgon w Norwegii – Tutaj procedury oraz obieg dokumentów są zupełnie inne, a nieznajomość przepisów, może skutkować, że nie skompletujemy odpowiednich dokumentów. W tej sytuacji należy mieć na uwadze również fakt, że Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej więc wszystkie dokumenty, które chcemy wprowadzić do obiegu w Polsce muszą być poświadczone apostille przez uprawnionego do tego urzędnika.

W niektórych krajach uzyskanie dokumentacji jest możliwe tylko przez uprawniony do tego zakład pogrzebowy.

Jeżeli zgon obywatela Polski nastąpił za granicą to wielojęzyczny akt zgonu otrzymany w kraju w którym nastąpił zgon, będzie respektowany w Polsce i nie trzeba go tłumaczyć. Na podstawie takiego dokumentu możemy dokonać transkrypcji w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego.

Rodzaje odpisów aktów zgonu

 • skrócony odpis aktu zgonu – Zawiera tylko aktualne dane w momencie zgłoszenia śmierci.
 • zupełny odpis aktu zgonu – Jest dokumentem dwustronicowym zawierającym wszystkie dane o osobie zmarłej. Zarówno te które były wpisane w dniu sporządzenia jak również wszystkie późniejsze zmiany.
 • międzynarodowy akt zgonu – Jest dokumentem, który może być potrzebny do użycia w obcym kraju. Aktu takiego nie trzeba tłumaczyć i można posługiwać nim się za granicą. Dokument taki, można również pobrać w Polskim USC.

Faq – Najczęściej zadawane pytania

Kto jest uprawniony do odbioru aktów zgonu?

Wniosek o akt zgonu może złożyć każdy członek rodziny lub pełnomocnik. Może to być również upoważniony przedstawiciel zakładu pogrzebowego.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Można również otrzymać akt zgonu przez internet, składając wniosek online.

Kto wystawia Akty zgonu?

Akty zgonu wystawia kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku rejestracji zgonu właściwy dla miejsca zgonu. Po dodatkowe odpisy możesz zgłosić się do dowolnego Urzedu Stanu Cywilnego w Polsce.

Jak długo czeka się na akty zgonu?

W przypadku rejestracji zgonu, akty zgonu wystawiane są niezwłocznie, w dniu złożenia wniosku.

5/5 - (3 głosy)
Call Now Button