Transport zmarłych

Transport zwłok z Niemiec do Polski — niezbędne dokumenty

Kraje zachodniej Europy stanowią popularny kierunek emigracji od wielu lat. Dużo Polaków się tam urodziło, ale też dużo umarło. Miejsce pochówku zmarłego może się różnić w zależności od długości pobytu oraz zżycia się z danym miejscem. Jeżeli ktoś miał w Niemczech całą rodzinę, trudno byłoby organizować pochówek w Polsce. Jednakże inaczej będzie w odwrotnej sytuacji — np. kiedy ktoś samotnie wyjeżdża do pracy. Wtedy najczęściej następuje sprowadzenie zwłok do Polski. Dlatego warto wiedzieć, jakie dokumenty będą potrzebne.

Akt zgonu (a niemieckie wytyczne transportowe)

Na samym początku należy zwrócić uwagę, że trzeba działać szybko. Według niemieckiego prawa, kremacja lub pochówek muszą nastąpić w przeciągu 96 godzin od śmierci. Trzeba się zastanowić, kto będzie odpowiedzialny za dopełnienie formalności. Można zatroszczyć się o nie osobiście albo zlecić to specjalistom. Często firmy, zajmujące się transportem zwłok, dodatkowo oferują przejęcie formalności związanych z dokumentami. Jednakże dokumenty, które należy pozyskać, pozostają niezmienne. Jeżeli chcemy przetransportować zwłoki poza granice Niemiec, należy zgłosić to w szpitalu jak najszybciej — aby uniknąć przekazania ciała zmarłego do lokalnego zakładu pogrzebowego. To wtedy należy wystąpić również o międzynarodowy akt zgonu.

Pozwolenie na przywiezienie zwłok

W kolejnym kroku należy wystąpić o zgodę na przywiezienie zwłok do Polski. W zależności od miejsca, w którym ma nastąpić pochówek, wniosek składa się u starosty lub prezydenta miasta. Sama jego treść jest bardzo standardowa — należy uzupełnić dane wnioskodawcy i zmarłego, opisać sytuację oraz poinformować, w jaki sposób ciało zostanie przetransportowane. Trudniej jest w przypadku dokumentów, które należy dołączyć do wniosku. Przede wszystkim akt zgonu, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku jego braku można ewentualnie ubiegać się o inny dokument urzędowy, poświadczający śmierć i jej przyczynę.

Zgoda konsula na transport zwłok

Następnie trzeba poprosić o zgodę konsula, urzędującego w danym państwie. Do składanego wniosku należy dołączyć pozyskane wcześniej: odpis aktu zgonu (przetłumaczonego na język polski) oraz pozwolenie starosty lub prezydenta miasta. Co ciekawe, trzeba dodatkowo zatroszczyć się o zaświadczenie lekarskie, jednoznacznie wykluczające, że śmierć nastąpiła na skutek choroby zakaźnej. Warto pamiętać, że jeżeli przyczyną śmierci było morderstwo, zabójstwo lub inny czyn zabroniony, do wniosku trzeba również załączyć pozwolenie na transport zwłok od policji lub sądu. Za wydanie zgody przez konsula będzie trzeba również zapłacić (nie ma opłaty za zgodę starosty lub prezydenta). Bez tego transport zwłok nie będzie możliwy, a ciało zostanie przekazane niemieckiemu zakładowi pogrzebowemu. Sprawdź szczegóły dotyczące, sprowadzania zwłok z Niemiec tutaj.  

Potrzebujesz pomocy?

Przeczytaj również:

Oceń usługę!
Call Now Button